Drept Civil

Asistența juridică in vederea incheierii contractelor civile (consultanta juridica, redactare, atestare data certa): contract de vanzare, inchiriere, mandat, imprumut, donatie, intretinere, renta viagera, prestari servicii, comision, transport si alte contracte atipice.

Serviciile juridice cuprind asistența juridică si reprezentare completă în fata instantelor de judecata, din faza de fond pana la solutionarea definitiva a cauzei ȋn caile de atac. Astfel, asiguram redactarea si sustinerea diverselor cereri de chemare ȋn judecată, precum revendicare pentru bunuri mobile si imobile – apartament, casă, teren, actiuni in pretentii, fond funciar, retrocedari, atragerea raspunderii contractuale si delictuale, succesiuni – dezbatere mostenire, stabilire mostenitori, cote si masa succesorala, cereri privind dreptul de uzufruct, servitute, superficie, rezolutiunea si rezilierea contractelor, cereri privind obligatia de a face sau nu face, evacuare, actiuni privind cartea funciara, rectificari titluri de proprietate, iesire din indiviziune – partaj, executări silite, etc.